Keramická ochrana

Milujem svoje auto a som vďačný, že ho mám.

Tento detailingový program ponúka tú najkomplexnejšiu starostlivosť o zovňajšok vášho auta. Základom je jeho dokonalé umytie, odstránenie všetkých ďalších nečistôt tak, aby bol povrch laku dokonale čistý, čím ho pripravíme na strojovú renováciu.

Samotná renovácia je dlhý proces, ktorý trvá aj viac ako 3-4 dni. Cieľom je odstrániť z laku škrabance, hologramy a ďalšie nedostatky. Potom sa môže aplikovať samotná keramická ochrana za prísnych okolitých podmienok, a síce stálej teploty, v gumových rukaviciach a s rúškom na ústach. Prémiovú ochranu Gyeon, na ktorú máme certifikáciu, aplikujeme vždy vo viacerých vrstvách, ak výrobca neuvádza inak.

Keramická ochrana obmedzuje vznik škrabancov a hologramov, pomáha k lepšiemu odstráneniu nečistôt a všeobecne lak chráni lepšie, než vosk tuhý alebo tekutý. Záruka na keramickú ochranu je 2-5 rokov (podľa druhu ochrany) od dátumu uvedeného na štítku, ktorý vám po aplikácii vložíme do denníka o vykonanej službe.

Pred samotným začiatkom prác je nutná osobná konzultácia. V prípade záujmu ponúkame keramickú ochranu na disky kolies, brzdové strmene, vonkajšie plasty. Tento program je veľmi individuálny.

Doba práce je individuálna, avšak minimálne zaberie 3 - 5 dní (24 - 45 hod.)

Odporúča sa na nové autá, nový lak alebo na autá, ktoré majú starožitnú alebo väčšiu hodnotu.

Cena je značne individuálna a pohybuje sa od 500 až do 4500 €.